Biziml? Könüllü

KCCF tamamil? könüllül?r t?r?find?n idar? olunur v? h?r zaman daha çox yard?mdan istifad? ed? bil?rik. ?st?r fikirl?rl? dolu bir u?aq, ist?r m?nal? könüllü i? axtaran bir müt?x?ssis, ist?rs? d? qeyri-kommersiya t?crüb?si axtaran bir t?l?b? olsan?z, h?r t?b?q?d?n olan insanlar? qar??lay?r?q. Bu forman? doldurun ki, sizin haqq?n?zda daha çox m?lumat ?ld? ed?k. ??? qar??maq bar?d? ?n q?sa müdd?td? müraci?t ed?c?yik.

Öd?nil?c?k:
Koenig U?aql?q X?rç?ngi V?qfi
 
E-poçt:
1175 York prospekti, Suite 15E New York, NY 10065

Koenig U?aql?q X?rç?ngi V?qfi

Koenig U?aql?q X?rç?ngi V?qfi, Inc, Daxili G?lir M?c?ll?sinin 501 (c) (3) madd?sin? ?sas?n azadd?r. Bütün ian?l?r vergid?n silinir. V?qf 21 fevral 2020-ci ild? t?sis edilmi?dir.

EIN kodumuz: 84-489-2279

azAzerbaijani
Ba???lay?n