Biziml? ?laq? saxlay?n


Elanan? dan??ma?a d?v?t edin

X?rç?ngd?n xilas olan v? KCCF-in qurucusu Elana Koenig dan??ma ni?anlar?na haz?rd?r! Onu h?r?k?tli v? unudulmaz bir t?qdimat üçün m?kt?biniz?, ?irk?tiniz?, t?dbiriniz? v? ya icma m?rk?ziniz? d?v?t edin.

1175 York prospekti, Ste. 15E, New York, NY 10065

T: 917-765-6272

E: join@thekccf.org

Koenig U?aql?q X?rç?ngi V?qfi

Koenig U?aql?q X?rç?ngi V?qfi, Inc, Daxili G?lir M?c?ll?sinin 501 (c) (3) madd?sin? ?sas?n azadd?r. Bütün ian?l?r vergid?n silinir. V?qf 21 fevral 2020-ci ild? t?sis edilmi?dir.

EIN kodumuz: 84-489-2279

azAzerbaijani
Ba???lay?n